Arsip Tag: Kayu

Kalimat Syahadat 3 Dimensi 57 x 57 x 4 cm Jati

Kaligrafi Dua syahadat KUK 048

“ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH.” Menjadi suatu kalimat yang wajib dijalankan setiap umat islam, tanpa kata tersebut mereka yang mengaku islam bukanlah islam murni, hanya seorang yang berKTP islam saja. Jika ingin sempurna islamnya maka dua kalimat syahadat harus menyertai anda. jika ingin selalu ingin membacanya ini saya sarankan bagi anda yang rumahnya sudah indah namun tak berinterior yang bagus, maka dengan kaligrafi kalimat Dua syahadat ini sangat pas bagi ruangan anda. rumah menjadi lebih indah dengan adanya hiasan yang melekat pda dinding, menjadi lebih damai karena dalam hiasan rohani, dan selalu ingat akan islam.

Arti dan makna Dua Syahadat

“ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH.”

Artinya:

“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam adalah utusan Allah.”
Jika seseorang yang bukan Islam membaca dua kalimat syahadat ini dengan sungguh-sungguh, yaitu membenarkan dengan hati apa yang ia ucapkan, serta mengerti apa yang ia ucapkan, maka masuklah ia ke dalam agama Islam. Dan ia berkewajiban mengerjakan rukun Islam.

Makna 2 kalimah Syahadat atau Syahadattain adalah:

1. Syahadat Tauhid.

Artinya menyaksikan ke-Esaan Allah subhanahu wa ta’ala.

2. Syahadat Rasul.

Artinya menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam
Jadi, dua kalimat syahadat ini selain diucapkan, harus dimengerti artinya dan dibenarkan dalam hati agar sah islamnya.

Ayat Kursi 117 x 64 x 4 cm Jati

Kaligrafi Ayat Kursi KUK 045

Klaigrafi berbentuk persegi panjang yang penuh pola ukir di bagian bingkai, menambah anggunnya kaligrafi ayat kursi ini. Tulisan ayat kursi di pahatkan pada kayu jati murni oleh para pakar ukir jepara yang handal yang juga memilki ilmu kaidah penulisan huruf arab sehingga tidak menyalahi kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan kaligrafi ayat kursi ini kita semakin tahu budaya islam sangatlah indah seperti tertera dalam bingkai Al islam.

Penjelasan dan Arti Ayat Kursi

Klik disini

ayat kursi

Kaligrafi Ayat Kursi KUK025B

Kaligrafi Ayat Kursi KUK025B

Tulisan arab yang dibentuk dalam kaligrafi ini dipola diatas lempeng kayu mahoni dengan pahatan ayat kursi yang timbul yang memperlihatkan kekreatifan dengan dipoles finishing warna natural sehingga membuat kaligrafi ayat kursi ini semakin mewah. Penulisan arabnya dibuat memanjang dengan dibingkai warna agak hitam melamin yang membuat seamkin indahnya kaligrafi bagian surah Al Baqarah ini. Rumah anda seakan rumah islami sejati jika telah memiliki kaligrafi-kaligrafi yang bertajuk islam.

Arti dan Makna Ayat Kursi

Klik disini

Kaligrafi Ukir Kayu Al-Ikhlas

Kaligrafi Surah Al-Ikhlas KUK015

Siapa yang tak kenal dengan bacaan surah AL Ikhlas. Bacaan yang selalu di baca saat ada hajatan dan tahlilan . apalagi setelah sholat bacaan ayat-ayat dari Al Ikhlas ini sangatlah kental tidak akan pernah tertinggal. Membaca ayat demi ayat dari Al qur’an dapat menengankan hati dan pikiran kita. Sehingga selalu dianjurkan setiap habis magrib jangan sampai tertinggal untuk membaca Al Qur’an meskipun hanya satu ayat. Dengan selalu membaca Al qur’an dizaman modern ini tidak akan lupa cara dan kaidah dalam Al qur’an .

Arti Dan Makna Surat Al Ikhlas

1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.”

Surah Al-Ikhlas adalah surah ke 112 dalam Al-Qur’an. Arti dari surah Al-Ikhlas adalah Keesaan Allah atau monotheistic. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang diturunkan di Kota Mekkah berisikan 4 ayat.

 Keutamaan Surah Al-Ikhlas

Surah ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi Muhammad SAW yaitu mentauhidkan Allah SWT dan mensucikanNya serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat, menyatakan keadaan manusia sesudah mati mulai dari sejak berbangkit sampai dengan menerima balasanNya berupa pahala dan dosa. Telah diriwayatkan dalam hadis, “Bahwa surah ini sebanding dengan sepertiga Alquran,” karena barang siapa menyelami artinya dengan bertafakur yang mendalam, niscaya jelaslah kepadanya bahwa semua penjelasan dan keterangan yang terdapat dalam Islam tentang tauhid dan kesucian Allah dari segala macam kekurangan merupakan perincian dari isi surah ini.

Dalam hadis lainnya juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa pahala membaca surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Qur’an sehingga membaca 3x surah Al-Ikhlas sama dengan mengkhatam Al-Qur’an. Kisah terkait hadits itu terekam dalam beberapa kisah. Seperti kisah ketika Nabi bertanya kepada sahabatnya untuk mengkhatam Al-Qur’an dalam semalam. Umar menganggap mustahil hal itu, namun begitu Alimenyanggupinya. Umar kemudian menganggap Ali belum mengerti maksud Nabi karena masih muda. Ali kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan Nabi Muhammad membetulkan itu. Dalam hadits-hadits terkait hal ini, keutamaan surah Al-Ikhlas sangat memiliki peran dalam Al-Qur’an sehingga sekali membacanya sama dengan membaca sepertiga Al-Qur’an.

Kaligrafi Kayu Surah Al-Ikhlas

Kaligrafi Surah Al-Ikhas KUK014

Dikatakan oleh beberapa kyai bahwa jika kita mau membaca surat Al ikhlas tiga kali saja kita sudah termasuk chataman Al Qur’an. Nabi Muhammad juga pernah mengatakan tersebut dengan membaca tiga kali Qul hu Allahu Ahad sampai akhir ayat surat akan chataman Al qur’an. Dan saat nabi membuat sayembara kepada sahabat-sahabatnya, siapa saja yang bisa chataman Alqur’an dalam semalam akan nabi nikahkan dengan putrinya tang bernama Fatimah. Ssat itu saidina Ali hanya membaca tiga kali bacaan al ikhlas dan kemudian dinikahkan Ali dengan Fatimah. Itulah kehebatan dari surat Al Ikhlas ini.

Arti Dan Makna Bacaan Al Ikhlas

Klik disini

Kaligrafi Kayu Al-Ikhlas

Kaligrafi Surah Al-Ikhlas KUK013

Kaligrafi bacaan qulhu dalan surat al ikhlas ini dibuat dengan model memanjang persegi panjang dengan dibuat ukuran 75*35 cm. untuk mempercantik lagi tulisan Al Ikhlas dalam kaligrafi ini maka pinggiran kaligrafi diberi frame atau figura sehingga membentuk hiasan yang elegan. P[embuatan kaligrafi yang satu ini tidak dengan diukit atau ditatah tetapi memakai pembobokan sehingga antara sisi yang satu terlihat lubangnya. Cara membuat kaligrafi sangatlah banyak dan salah satunya adalh dengan metode seperti kaligrafi ini.

Arti Dan Makna Ayat-Ayat Al Ikhlas

Klik disini